Metoden

#1. MÄT- att mäta matsvinnet är att hantera det

Vill man minska sin verksamhets matsvinn kan det vara frestande att gissa sig till vilka åtgärder man ska implementera. Men då man inte nödvändigtvis förstått vilka problemområden man faktiskt har är det mycket troligt att det inte är en effektiv metod. Det första steget är därför att mäta matsvinnet för att skapa en grundläggande förståelse.

Det finns flera mätmetoder som skiljer sig åt i varaktighet, kostnad och arbetsintensitet. Det är därför viktigt att förstå verksamhetens behov och kapacitet för att välja rätt.

När man mäter svinnet är det viktigt att man får fram vilken mat som inte äts upp, var svinnet uppstår och även orsakerna. En mätning kan till exempel ge oss kunskap om att 20% av tallrikssvinnet är grönsaker från buffén och uppstår för att gästerna tar för sig för mycket.

(!) Ju mer man mäter sitt matsvinn desto bättre kontroll har man över det.

Ecobi leder er genom mätningsprocessen för att ni ska på ett effektivt sätt få en korrekt bild av ert matsvinnsproblem.

#2. ENGAGERA – personalen är nyckeln

Mängden matsvinn som uppstår i er verksamhet beror främst på förberedelserna, servicen och gästernas beteende. Personalens kunskap och engagemang är därför avgörande för att undvika skapa svinn längst hela kedjan.

Personalen behöver förstå matsvinnets negativa påverkan på verksamheten samt vad ni kan vinna på att minimera det. Att även samla personalens erfarenheter och kunskaper är viktigt för att välja ut de bästa initiativen för just er verksamhets reduktionsplan.

(!) Ju snarare personalen är engagerad i att minska matsvinnet desto snabbare kommer ni att lyckas minimera det.

Ecobi arbetar nära er personal genom utbildning och workshops för att skapa en stark kunskapsbas och hög engagemangsnivå

#3. REDUCERA – välj de rätta initiativen

Ingen verksamhet är den andra lik och det finns hundratals handlingar man kan implementera för att minska svinnet. Utmaningen är att veta vilka handlingar som kommer leda till störst reducering på just er verksamhet. Med kunskap från mätningarna och personals engagemang hittar vi de rätta handlingarna för er verksamhet att på ett effektivt sätt reducera svinnet och sen minimera det på sikt.

Att undvika matsvinnet är det mest förmånliga en verksamhet kan göra då man även undviker kostnaderna som är kopplade till det. Det är tyvärr nästintill omöjligt att helt undvika matsvinn så man behöver även inkludera återanvändning samt återvinning av maten i sin strategi.

(!) Att förhindra matsvinn ger de största fördelarna då man undviker onödiga kostnader.

Ecobi presenterar en skräddarsydd lösning för er verksamhet så att svinnet reduceras effektivt och på lång sikt.

#4. REPETERA- sluta inte mäta, engagera och reducera

Grattis! En stor del av ert matsvinn har reducerats och även kostnaderna kopplade till svinnet. Ni har uppnått en mycket bättre förståelse och kontroll över ert matsvinnsproblem och kanske även sett andra fördelar.

Men jobbet är inte klart än! För att hålla svinnet på en långsiktig låg nivå behöver man repetera processen. Fortsätt mäta, fortsätt engagera och fortsätt hitta nya initiativ för att reducera ert svinn.

(!) Det finns tyvärr inga genvägar för att minimera svinnet; fortsätt mät, fortsätt engagera och ni kommer kontinuerligt hitta sätt att minska svinnet.