Miljöutbildningar för personal

Rätt kunskapsnivå och engagemang från hotellpersonalen är nycklar för er verksamhet att nå era miljömål. Dessutom är personalen ansiktet utåt och påverkar dagligen  gästernas upplevelse. Personalens motivation, kunskap och delaktighet i miljöarbetet är därmed avgörande.

Välj bland olika miljöutbildningar anpassade till hotellverksamhet i olika kunskapsnivåer, från grundläggande miljöutbildningar till olika fördjupningsämnen. Ecobi kommer till er anläggning och håller utbildningen på plats.

UTBILDNING: Grundkurs i miljö för hotellpersonal

I denna utbildning får ni lära er grunderna i några av de globala miljöproblemen samt vad ni kan göra för att minska er miljöpåverkan. Varje ämne diskuteras först på global nivå och sedan på hotellnivå.

Vi svarar på frågor som hur hänger vår energiförbrukning ihop med klimatförändringar? Hur mycket vatten krävs det för att få fram en kopp kaffe? Hur kan vi städa med mindre kemikalier? Ni får även tips på hur er anläggning kan minska sin miljöpåverkan, spara pengar och samtidigt bli mer lönsam!

UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:

 • En övergripande genomgång av de globala miljöproblemen som påverkar hotellbranschen: avfall, vatten, livsmedel, kemikalier, energi och klimat.
 • Praktiska tips på hur ert hotell kan minska sin miljöpåverkan.
 • Exempel på hur andra hotell arbetar med att minska sin miljöpåverkan.
 • En workshop där deltagarna diskuterar över mål och initiativ som ni sen kan välja att använda i ert fortsatta miljöarbete.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Utbildningen är relevant för alla som arbetar på hotell; reception, städ, kök, frukost, front desk, housekeeping, management, fastighetsskötare och ägare.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Deltagarna får övergripande kunskaper om de viktigaste globala miljöproblemen.
 • Deltagarna får kunskap kring hur de praktiskt kan arbeta för att minska på hotellets miljöpåverkan.
 • Försäkring om att både ny och befintlig personal känner till hotellets miljöarbete samt mål.
 • Deltagarna blir mer delaktiga och blir förhoppningsvis mer motiverade i hotellets miljöarbete.
 • Deltagarna får chansen att dela med sig av sina erfarenheter och idéer som kan gynna hotellets arbete och lönsamhet.

Har du frågor eller vill ha en offert? Kontakta oss! 

UTBILDNING: Minska matsvinnet

Enligt Naturvårdsverket kastar restauranger i Sverige 66 000 ton matavfall per år. Visste du att upp till 60% av det är matsvinn?

I denna utbildning får deltagarna lära sig grunderna i matsvinnsproblematiken, vi diskuterar från globalnivå, Sverige nivå till restaurangnivå. Vi svarar på frågor som hur kan man få gästen att kasta mindre man? Vad bör man tänka på inför en mätning av matsvinnet? Utbildningen inspirerar er i hur ni kan minska ert matsvinn, spara pengar och samtidigt bli mer lönsamma!

UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:

 • En övergripande genomgång om matsvinn.
 • En förklaring till varför matsvinn är ohållbart.
 • Förbättringsförslag för att minska ert matsvinn.
 • Exempel på hur andra verksamheter arbetar för att minska sitt matsvinn.
 • En workshop där deltagarna diskuterar över mål och initiativ som ni sen kan välja att använda i ert fortsatta arbete.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Deltagarna får kunskap kring hur de praktiskt kan arbeta för att minska matsvinnet.
 • Försäkring om att både ny och befintlig personal känner till ert arbete samt era mål.
 • Deltagarna blir mer delaktiga och blir förhoppningsvis mer motiverade i ert arbete för att minska matsvinnet.
 • Deltagarna får chansen att dela med sig av sina erfarenheter och idéer som kan gynna ert arbete och lönsamhet.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen är relevant för alla som arbetar på anläggningen t.ex. kökspersonal, servitörer, hovmästare, managers och ägare.

Har du frågor eller vill ha en offert? Kontakta oss! 


UTBILDNING: Minska er klimatpåverkan

Klimatförändringarna är en global utmaning som inte stannar vid landsgränserna. Det spelar ingen roll var utsläppen görs, de påverka människor överallt.

Med denna utbildning vill vi ge deltagarna en överblick i vad som anses vara ett av mänsklighetens största hot och vad man kan göra för att minska problemet – för det är akut! Alla verksamheter släpper ut växthusgaser och bidrar till problemet. Därför borde alla verksamheter skaffa sig kunskap och arbeta aktivt för att minska sin klimatpåverkan.

UTBILDNINGEN INNEHÅLLER

 • En genomgång om hur det står till med klimatet.
 • Förklaring till hur klimatet påverkas av mänsklig aktivitet.
 • Hur påverkar vår verksamhet klimatet?
 • Tips på hur just er typ av verksamhet kan minska sin klimatpåverkan.
 • Hur gör andra verksamheter för att minska sin klimatpåverkan?
 • En workshop där deltagarna diskuterar över mål och initiativ som ni sen kan välja att använda i ert fortsatta arbete.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen är relevant för alla som arbetar på anläggningen; reception, städ, kök, front desk, housekeeping, management och ägare.

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att ge deltagaren kunskaper om:

 • Hur mänsklig aktivitet påverkar klimatet.
 • Hur ni kan minska er verksamhets klimatpåverkan.
 • Hur ni kan sätta klimatmål.
 • Hur ni kan kommunicera ert klimatarbete.

Har du frågor eller vill ha en offert? Kontakta oss! 

Minska ert matsvinn

En tredjedel av all mat som produceras i världen kastas bort. Matsvinnet har en enorm negativ miljöpåverkan, bl.a. bidrar det till onödiga utsläpp av växthusgaser, slösar på vatten och energi samt skapar en stor global efterfråga på odlingsmark.

Matsvinn är inte bara ett slöseri på resurser men framför allt på pengar. Hur mycket mat kastas i er verksamhet? Och vad kostar det er? Ni kan göra mycket för att minska problemet och därmed bli mer lönsamma. Ecobi erbjuder flera produkter för att kunna hjälpa er verksamhet att hantera och minska ert matsvinnsproblem.

UTBILDNING: Minska matsvinnet

Enligt Naturvårdsverket kastar restauranger i Sverige 66 000 ton matavfall per år. Visste du att upp till 60% av det är matsvinn?

I denna utbildning får deltagarna lära sig grunderna i matsvinnsproblematiken, vi diskuterar från globalnivå, Sverige nivå till restaurangnivå. Vi svarar på frågor som hur kan man få gästen att kasta mindre man? Vad bör man tänka på inför en mätning av matsvinnet? Utbildningen inspirerar er i hur ni kan minska ert matsvinn, spara pengar och samtidigt bli mer lönsamma!

UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:

 • En övergripande genomgång om matsvinn.
 • En förklaring till varför matsvinn är ohållbart.
 • Förbättringsförslag för att minska ert matsvinn.
 • Exempel på hur andra verksamheter arbetar för att minska sitt matsvinn.
 • En workshop där deltagarna diskuterar över mål och initiativ som ni sen kan välja att använda i ert fortsatta arbete.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Deltagarna får kunskap kring hur de praktiskt kan arbeta för att minska matsvinnet.
 • Försäkring om att både ny och befintlig personal känner till ert arbete samt era mål.
 • Deltagarna blir mer delaktiga och blir förhoppningsvis mer motiverade i ert arbete för att minska matsvinnet.
 • Deltagarna får chansen att dela med sig av sina erfarenheter och idéer som kan gynna ert arbete och lönsamhet.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen är relevant för alla som arbetar på anläggningen t.ex. kökspersonal, servitörer, hovmästare, managers och ägare.

Har du frågor eller vill ha en offert? Kontakta oss! 

Beställ er matsvinnsrapport

Har du hört uttrycket what gets measured gets done? Det syftar på att man förbättrar sin verksamhet genom att ta beslut baserat på resultat från regelbundna mätningar. Enligt flera undersökningar är mätningar av matsvinnet avgörande för att minska det. Mäter ni ert matsvinn idag kommer ni med stor sannorlikhet undvika morgondagens matsvinn samtidigt som ni hittar stora sparmöjligheter.

En matsvinnsrapport är en redovisning av er organisations matsvinn. Ni får en övergripande bild av bl.a. var i er organisation matsvinnet uppstår samt vad för typ av livsmedel som kastas. Ni väljer även ut viktiga nyckeltal som ni vill arbeta med. En matsvinnsrapport hjälper er fatta effektiva beslut kring vad ni bör fokusera på för att minska matsvinnet.

Ecobi levererar en sammanställning av era resultat i en matsvinnsrapport. Ecobi hjälper er även med: 

 • Val av metod för datainsamlingen.
 • Förberedelser inför mätningarna.
 • Mallar som är anpassade efter er verksamhet.
 • Erbjuder er assistans på plats.

I rapporten ingår även flera förbättringsförslag som är anpassade efter era resultat. Syftet med förslagen är att hjälpa er avgöra och prioritera vilka initiativ ni kan ta till för att minska ert matsvinn.

Vill du få en exempelrapport? Kontakta oss!

Beställ inspiration för mindre matsvinn

Hur kan man minska matsvinnet från buffén? Vad kan personalen göra för att minska matsvinnet under beredningen? Beställ ett samlingsdokument med praktiska tips på vad man kan göra för minska matsvinnet. Inspireras också av vad andra verksamheter har gjort för att lyckas.

Har ni frågor om hur ni kan minska ert matsvinn? Kontakta oss!

Hyr en konsult

Är det svårt att komma igång med miljöarbetet? Ska er anläggning miljömärkas? Eller behöver ni någon som ansvarar för ert miljöarbete?

Finns inte kapacitet, kompetens eller tid att sköta miljöarbetet kan Ecobi hjälpa till genom att på inhyrd basis upprätthålla och underhålla arbetet. Att hyra in en konsult kan vara ett bra och effektivt alternativ. Få hjälp alltifrån några timmar till heltid.

Kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar er.

Miljökommunicera mera

Var stolta och berätta om ert miljöarbete! Kommunicera era framgångar på ett tydligt och enkelt sätt till personalen, ägarna, kunderna och gästerna. Det stärker ert varumärke, ökar konkurrenskraften och skapar nya affärsmöjligheter. Ecobi hjälper er med kommunikationsplanering och genomförande av ert miljöarbete, både internt och externt.

Kontakta oss för att få hjälp med att kommunicera ert miljöarbete.